لزوم بهره مندی از خدمات مشاوره کسب و کار

یکی از بزرگترین اشتباهات سازمانهای ایرانی و مدیران کسب و کارهای ایرانی این است که زمانی که در سازمان‌ها بحران یا چالش جدی ایجاد می‌شود و مدیران اگر از عهده‌ی برطرف کردن چالش برنیامدند ، آنگاه به استفاده از خدمات مشاوره‌ کسب و کار روی می آورند. بنابراین می توان تصور کرد که ، مشاوره‌های کسب و کار در ایران یک کار می‌تواند انجام دهد و آن هم نجات سازمانها و کسب و کارها از بحران است. در صورتیکه منافع بهره مندی از خدمات مشاوره کسب و کار بسیار گسترده تر می باشد .

اما واقعا چرا کسب و کارها فقط در زمان بحران به فکر دریافت خدمات مشاوره کسب و کار می‌افتند؟

این نکته در تفکر حاکم بر مدیران و صاحبان کسب و کار ایرانی دارد .صاحبان و مدیران کسب و کار در هنگامی که با بحران و چالش‌های سازمانی مواجه هستند، هیئت مدیره و مدیرعامل خودشان را در حل چالش‌ها توانمند می‌بیند و گمان می‌کنند که دانش و تجربه آنها کفایت لازم را برای حل عارضه و آسیب های سازمان دارد و نیازی به استفاده از یک نگاه متفاوت و خارج از سازمان به آسیب سازمانی موجود ، ندارند . تا زمانی که این شیوه کارآمد باشد و آسیب سازمانی موجود را به طور موقت برطرف سازد یا بحران را به تاخیر اندازد ، نیاز به دریافت خدمات مشاوره کسب و کار نمی‌بینند و درست پس ازآنکه در مقابل چالش‌ و آسیب سازمانی موجود ناکارآمد شدند ، روی به استقاده از مشاوره کسب و کار خواهند آورد.

Business Communications

در اصل یک مشاوره کسب و کار سعی میکند به کمک مدیران سازمان در حل مسئله و چالشی که ظهور کرده راه حل ارائه دهد . هر کجا که سازمان ها قصد گسترش و توسعه را داشته باشند ، مقابل خود فضایی پر از سؤال، ابهام و نکاتی که می‌تواند صورت مسئله‌ی یک همکاری با مشاوره کسب و کار باشد را میبینند. اگر سازمان با عارضه‌ و آسیبی مواجه باشد که در نتیجه آن چالشی و بحران عارضه یا عارضه هایی در درون سازمان ایجاد شده نیز برای برطرف کردن این عارضه یا نقص یا مشکل یک مسیری پر از سؤال و ابهام و وضعیت ناپایدار پیش روی صاحبان و مدیران کسب و کار قرار خواهد داشت که می‌تواند سر منشأ تعریف یک مسئله‌ی مشاوره کسب و کار باشد.

بسیاری از مواقع کسب و کارها دچار عارضه‌ یا آسیب سازمانی نیستند و حتی رویکرد و روندشان مثبت است ، اما اتفاقاتی که در محیط بیرونی سازمان می‌افتد،از جمله : ورود رقبای جدید ، تغییر تکنولوژی‌ها، تغییر سلیقه و رفتار مشتریان و اتفاقاتی از این دست می‌تواند مسیر رشد و پیشرفت کسب و کار را با مشکل مواجه کند و باعث شود تا کسب و کار سهم خود را در بازار و میان مشتریان از دست بدهد، فروشش پایین بیاید و… در این شرایط هم بنگاههای اقتصادی و کسب و کارها با یک فضای پر از سؤال و چالش رو به رو است که نیاز به همکاری با یک مشاور حرفه ای کسب و کار را ایجاب می کند .

در صورتی که مدیران و صاحبان کسب و کار به سازمانشان اشراف خوبی داشته باشند و سازمانشان را بشناسند و مهارتهای لازم برای مدیریت را کسب کرده باشند ، میتوانند به موقع مشکلات و عارضه های سازمانی را احساس نمایند ، اما در غیر این صورت زمانی مدیران پی به عارضه‌ها و چالش‌ها میبرند که فرصتی برای حل مسئله باقی نمانده باشد. بنابراین شاید زمانی که ما عارضه‌ و آسیبی را در یک کسب و کار مشاهده می کنیم که آن معضل ریشه در سال‌های قبل داشته باشد و رفع آن نیازمند بها و انرژی زیادی باشد و گاهی حتی امکان رفع آن هم نباشد. بنابراین این که بفهمیم کی و در چه زمانی سازمان ما دچار عارضه شده تا بتوانیم در کوتاه مدت آن را برطرف بکنیم یک مسئله بسیار مهم در حیطه مدیریت یک کسب و کار است. از سوی دیگر ما نمی‌توانیم سازمان‌ها را عاری از اشتباه و خطا بدانیم زیرا که ما در یک سیستم عاری از خطا کار نمی‌کنیم، انواع خطاهای انسانی، خطاهای ماشین و خطاهای مختلفی در سازمان وجود دارد که می‌توانند آن سازمان را به سمت عدم بهره‌وری یا خطا هدایت کنند.

نقش موثر و انکار ناپذیر مشاور کسب و کار

یکی از محوری ترین وظایف مشاوره کسب و کار، نگاه پیش‌گیرانه نسبت به کسب و کارها و توانایی پیش بینی عارضه‌هایی است که در آینده کسب و کارها به آن دچار خواهد شد

گاهی اوقات صاحبان و مدیران کسب و کار بین دو یا چند مسیر یا چند انتخاب مانده‌اند و نمی‌توانند گزینه مناسب سازمان را انتخاب کنند، این‌ هم می‌تواند سرمنشأ یک پروژه مشاوره کسب و کار باشد.

این را به اشتراک بگذارید

کپی لینک در کلیپ بورد

کپی