مجموعه کسب و کار دوست خوب

در حال حاضر دنیای کسب و کار به سرعت در حال تغییر و تحول است. کسب و کارها برای ماندن و پیشرفت در این فضا نیازمندند مهارت های روز دنیا را یاد بگیرند. استفاده بهینه از تغییرات و فرصت های موجود تنها با کسب توانمندی های مدیریتی حاصل می شود. بنابراین، کسب دانش روز و علوم و فناوری های پیشرفته و همچنین آموزش فنون دانش کاربردی امری الزامی می باشد. در این راستا مجموعه کسب و کار دوست خوب، از سال 1394 با هدف کمک به کارآفرینان، مدیران و فعالان بنگاه های اقتصادی  راه اندازی شد. رسالت ما افزایش سطح مهارت مدیران و همراهی با آن ها می باشد. افتخار ما این است که در کنار بسیاری از کارآفرینان و مدیران برندهای برتر کشور بوده ایم و به آن ها تجربه ی خوبی انتقال دادیم.

در سه حوزه آموزش، مشاوره و دوره های آنلاین مشغول به فعالیت هستیم:
1.مدرسه کسب و کار دوست خوب
2.رسانه کسب و کار دوست خوب
3.مرکز مشاوره کسب و کار دوست خوب