مدرس مدرسه کسب و کار دوست خوب
دکتر یحیی علوی
 • دکترای بازاریابی با گرایش رفتار مصرف کننده
 • دکترای رفتار مصرف کننده از دانشگاه فلوریدا
 • MBA بازاریابی را از بهترین مدارس کسب و کار ایالالت متحده آمریکا
 • دکتر یحیی علوی از اساتید برجسته دپارتمان بازاریابی و فروش دوست خوب
مدرس ندرسه کسب و کار دوست خوب
دکتر بهروز ناصرالمعمار
 • دكتری حرفه ای  Université Montesquieu Bordeaux DBA
 • دکتر بهروز ناصرالمعمار از اساتید و مشاورین برجسته  دوست خوب
مدرس ندرسه کسب و کار دوست خوب
دکتر مهدی کنعانی
 • دكتراي مديريت تكنولوژي (انتقال تكنولوژي – علوم و تحقيقات تهران)
 • نفر اول بورس دكتراي خارج كشور دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران
 • دکتر مهدی کنعانی یکی از مدرسین و مشاوران مرکز مشاوره کسب و کار دوست خوب
دکتر وحید قربانی - مدرس مدرسه کسب و کار دوست خوب
دکتر وحید قربانی
 • دكتري مديريت گرايش مديريت منابع انساني از دانشگاه علامه طباطبائی
 • مشاور منابع انسانی پروژه تدوین سند استراتژیک منابع انسانی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
 • دکتر وحید قربانی یکی از اساتید و مشاوران مرکز مشاوره کسب و کار دوست خوب
دکتر رضا استوان
دکتر رضا استوان
 • مدير منابع انساني هلدينگ HNC . CO
 • داراي مدرك دكتراي مديريت بازرگاني، كارشناس ارشد مديريت اجرايي گرايش برنامه ريزي استراتژيك
 • دکتر رضا استوان یکی از اساتید و مشاوران مرکز مشاوره کسب و کارهای دوست خوب
دکتر علی شیخ زاده
دکتر علی شیخ زاده
 • دارای دکتری – اقتصاد بازرگاني بوده و مدیر عامل هلدینگ امکان
 • صاحب امتیاز نشریه بین المللی امکان امروز، ماهنامه هنر ایرانی و پایگاه خبری کانال نفت
 • دکتر رضا استوان یکی از اساتید و مشاوران مرکز مشاوره کسب و کارهای دوست خوب
دکتر کامران صحت
کامران صحت
 • مدرک MBA گرایش بازاریابی و مدرک DBA گرایش بازاریابی از لندن
 • کامران صحت یکی از اساتید و مشاوران مرکز مشاوره کسب و کارهای دوست خوب
مدرس ندرسه کسب و کار دوست خوب
نیما کیمیایی
 • دکتری رشته مدیریت تکنولوژی ،انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
 • نیما کیمیایی یکی از اساتید و مشاوران مرکز مشاوره کسب و کارهای دوست خوب