هرکسب و کار خوب یک مشاور خوب

دوره مشاوره خوب ، پس از بررسی چالش ها و دغدغه های دانش پذیران در کسب و کار واقعی یا فرضی خود و انتقال آنها به مشاور و مدرس اصلی دوره ،مباحث بر اساس این نیاز ها طراحی خواهد شد و دانش پذیر موفق خواهد شد با شرکت در این دوره ها و نشست ها و دورهمی ها مرتبط با آن مهارت ارائه خدمات مشاوره را کسب نمایند که بتوانند با کمک این مهارت دغدغه ها خود و حتی کسب و کارهای دیگر را برطرف سازند.

هدف از طراحی دوره مشاوره خوب این است که هر کسب و کاری برای آن که بتواند با چالش و دغدغه های روزانه که با آن درگیر است مقایسه کنید نیاز به مشاوره حرفه ای دارد که بتواند به مسائل از زوایه مناسب تری نگاه کند که فارغ از زمان محدود مدیران عامل سازمان بتواند برای مسائل سازمان وقت و حوصله بگذارد . پس باید یکسری از مشاوران را از خارج سازمان استخدام کند و یا اینکه از درون سازمان خود مشاورانی را تربیت کند.

مشتریان

اطلاعات بیشتر

کسب وکار

اطلاعات بیشتر

نمایندگان

اطلاعات بیشتر