دوره مدیرعامل خوب ویژه مدیران ارشد و صاحبین کسب و کار و تمامی کسانی است که در فکر راه اندازی یک بیزینس هستند.

دانش پذیران این دوره با کسب مهارت های اصلی که برای مدیریت هر کسب و کاری ضروری است نگرشی متفاوت نسبت به دنیای کسب و کار خودشان کسب خواهند کرد. یک نگاه بین‌المللی نسبت به کسب و کار تا بتوانند آن را به شکل مدرن تری مدیریت کند در نهایت منجر به سودآوری و افزایش بهره‌وری سازمان خواهد شد.

محتوای دوره مدیر عامل خوب در مجموعه دوست خوب مبتنی بر دانش، تجربه و مهارت است یعنی علاوه بر دانش روز تجربه هایی را انتقال می دهد تا در نهایت دانش پذیران درگیر عملیات اجرایی شوند تا آموزش ها را به خوبی به کار گیرند . همچنین حضور یک کوچ (مربی) که در تمام مدت دوره در کنار دانشپذیران حضور دارد و مسیر تعالی را برای شما هموار میکند .

جهت افزایش آمادگی دانشپذیران برای موفقیت در آزمون پایان دوره با ۶ جلسه راهنمای آزمون برگزار خواهد شد که پس از قبولی مدرک MBA صادر میشود که در ۱۸۶ کشور دنیا دارای اعتبار می باشد و مورد تایید سازمان جهانی ILO می باشد .

سرفصل های اصلی بخش شامل 9فصل می باشد :

1.مدیریت ومنابع انسانی

2.ارتباطات واصول مذاکره

3.مدیریت استراتژیک

4.مدیریت برند

5.مدیریت فروش وتبلیغات

6.مدیریت بازاریابی

7.مدیریت عملیات

8.تصمیم گیری

9.اقتصادوتجارت بین الملل

 ویژه مدیران ارشد و صاحبین کسب و کار و تمامی کسانی است که در فکر راه اندازی یک بیزینس هستند.

مزیت ویژه مدیرعامل خوب این است که شما درکناراساتیدکشور مسیر رشدوتعالی درمدیزیت راطی خواهید کرد

هدف این دوره هرکسب وکاربرای انکه بتواندباچالش ودغدغه های روزانه که با ان درگیراست مقایسه کنیدنیازبه مشاوره حرفه ای دارد که بتواند به مسائل از زاویه ای مناسب ترنگاه کندکه فارغ اززمان محدود مدیران عامل سازمان بتوانند برای مسائل سازمان وقت بگذارندپس باید یکسری ازمشاوران را ازخارج سازمان استخدام کنند ویااینکه از درون سازمان خود مشاورانی راتربیت کنند

مشتریان

اطلاعات بیشتر

کسب وکار

اطلاعات بیشتر

نمایندگان

اطلاعات بیشتر