روش‌های بهبود ارتباط با مشتری

مروزه و در عصر دیجیتال٬ برندهای تجاری در بازارهایی پرازدحام مشغول رقابت برای فروش بیشتر هستند. ایجاد تجربیات لذت‌بخش٬ آن چیزی است که آن‌ها را در عرصه‌ی رقابت فروش در شرایط بهتری نسبت به سایر رقبا قرار می‌دهد.