اصول مذاکره‌ موفق

حوه‌ی مذاکره و چانث زنی با مشتری در میزان موفقیت کسب و کار شما بسیار حائز اهمیت است. فراگیری این هنر در امر فروش٬ چه فروش یک محصول باشد و چه فروش خدمات٬ می‌تواند شما را به یک فروشنده‌ی توانا تبدیل نماید. در کسب و کارهای مبتنی بر خدمات٬ از آنجایی که دست شما برای ارائه‌ی خدمات اضافی باز است٬ مذاکره با مشتری برای حصول توافق نهایی٬ آسان‌تر صورت می‌گیرد؛ در حالی که در کسب و کارهای مبتنی بر محصول٬ این کار کمی سخت‌تر است و نیاز به مهارت‌های بیشتری دارد. در حقیقت٬ هنر مذاکره٬ نیازمند مجموعه‌ای از مهارت‌های تعاملی و ارتباطی است که باید برای حصول یک نتیجه‌ی مطلوب مورد استفاده قرار گیرند. شما به عنوان فروشنده‌ی یک محصول می‌توانید از روش‌های نوین مذاکره در دستیابی به نتیجه‌ای مناسب‌تر در امر فروش استفاده نمایید.