مدیران پریمیوم

MBA مخفف عبارت Master of Business Administration به معنای «مدیرت راهبردی و حرفه‌ای کسب و کار» است که دوره‌ای بسیار ارزشمند در توسعه‌ی مهارت‌های مورد نیاز برای کسب و کار و مدیریت محسوب می‌شود

اطلاعات بیشتر

تربیت مشاوران الفا

رهبران الفا